ел.заварени габиони

ел.заварени габиони и оградна мрежа над тях