ограда от ковано желязо

ограда от ковано желязо с връхчета и входна врата