Смолян – Галерия

//Смолян – Галерия

Category:

Client: гр.Смолян

Duration: 2 седмици

Габиони – подпорна стена край гр.Смолян.

Укрепване на насип край пътя.