С § S и кръгове - спирали

///С § S и кръгове - спирали

С и S образни елементи както и кръгове