Двувърхи гвоздеи 1

///Двувърхи гвоздеи 1

Двувърхи гвоздеи 1

Двувърхи гвоздеи за скрита снадка на дъски при мебелната индустрия.